Kati Launis

Kati Launis, FT, on tutkija ja kotimaisen kirjallisuuden dosentti Turun yliopistossa. Hän on tutkinut suomalaista naiskirjallisuutta, työväenkirjallisuutta sekä sairauden ja lapsuuden merkityksiä Suomen kirjallisuudessa. Hänen väitöskirjansa Kerrotut naiset (SKS, 2005) käsittelee Suomen ensimmäisten, ruotsinkielisten naiskirjailijoiden romaaneja 1800-luvun puolivälissä. Viimeksi hän on tutkinut nykyistä lainaus- ja lukemiskulttuuria konsortiossa LibDat: Kohti pidemmälle kehittynyttä lainaus- ja lukemiskulttuuria (Suomen Akatemia, 2017–2021; Itä-Suomen yliopisto). Kirjoittavien Hiiskun sisarten kolmoiselämäkerta Kynän kantama elämä(Sigillum, 2017) kuuluu myös hänen viimeaikaisiin tutkimuksiinsa.

Tekstit liikkeessä -projektissa Launis keskittyy aikaikkunaan 1840–1880 eli Suomen kirjallisuusinstituution syntyajankohtaan ja venäläisen kirjallisuuden kulkeutumiseen Suomeen. Tapaustutkimuksena on venäläiseen aatelissukuun syntynyt ja Suomeen avioitunut kirjailija Marie Linder (1840–1870, o.s. Musin-Puškin). Osahankkeessa kysytään, keitä venäläisiä kirjailijoita Linder teki Suomessa tunnetuksi. Entä miten ranskalainen ja saksalainen kirjallisuus (kuten George Sand, Ida Hahn-Hahn) kulkeutui tämän välittäjähahmon kautta Suomeen? Linderin lisäksi osahankkeessa käydään systemaattisesti läpi vuosikymmenet 1840–1880 – mm. historiallisen sanomalehtikirjaston, elämäkertojen, arkistoaineistojen ja Fennican avulla – tutkien, mitä venäläistä kirjallisuutta ylipäänsä tunnettiin, käännettiin, luettiin ja vastaanotettiin Suomessa ja kenen toimesta.

email: klaunis@utu.fi