Saara Ratilainen

Saara Ratilainen, FT, toimii postdoc -tutkijana Helsingin yliopistossa, Aleksanteri-instituutissa. Hänen tutkimuksensa käsittää laajan kirjon aiheita venäläisen median ja kulttuurin tutkimuksen alueella faniyhteisöjen ja digitaalisten lehtien tutkimuksesta kulttuuri-instituutioiden tutkimukseen ja kommunikaatioteknologian feministiseen kritiikkiin. Tässä projektissa Ratilainen tutkii naiskirjailijoiden töiden kääntämistä ja vastaanottoa digitaalisen murroksen leimaamana ajanjaksona Neuvostoliiton romahtamisesta nykypäivään. Tutkimuksessa katsotaan erityisesti sitä, millaisissa genreissä naiskirjailijoiden töiden tuominen Suomen ja Venäjän välisen rajan yli on ollut vahvaa. Tutkimus kartoittaa kirjabloggareiden ja internetfoorumien roolia kirjallisuuden portinvartijana ylirajaisessa vastaanotossa.