Saara Ratilainen

Saara Ratilainen, FT työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittää laajan kirjon aiheita venäläisen median ja kulttuurin tutkimuksen alueella faniyhteisöjen ja digitaalisten lehtien tutkimuksesta kulttuuri-instituutioiden tutkimukseen ja kommunikaatioteknologian feministiseen kritiikkiin. Tässä projektissa Ratilainen tutkii naiskirjailijoiden töiden kääntämistä ja vastaanottoa digitaalisen murroksen leimaamana ajanjaksona 2000-luvun alusta nykypäivään. Tutkimus kartoittaa digitaalisten alustojen roolia kirjallisuuden portinvartijana ylirajaisessa vastaanotossa.