Marja Sorvari

Marja Sorvari työskentelee venäjän kielen ja kulttuurin apulaisprofessorina (tenure track) Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella. Hänen tutkimuksensa käsittelevät naisten omaelämäkerrallista kirjallisuutta, kulttuurista muistia ja kokemusta, terveyden ja sukupuolen risteyksiä, nykykirjallisuutta, venäläisten naisten kulttuurihistoriaa, postsekulaareja identiteettejä, lapsuusnarratiiveja sekä ylirajaista kirjallisuutta. Hänen julkaisujaan ovat muun muassa väitöskirja About the Self and the Time. On the Autobiographical Texts by Maria Arbatova, Elena Bonner, Emma Gershtein, Tamara Petkevich and Maija Pliseckaja (2004), toimitettu artikkelikokoelma Mapping Experience. Essays on Polish and Russian Women’s Writing (2010), sekä Venäjän kulttuurihistoriaa sukupuolen näkökulmasta käsittelevä Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa yhdessä Arja Rosenholmin ja Suvi Salmenniemen kanssa (2014).

Projektissa Sorvari tutkii venäläisten naisten kirjoittaman kirjallisuuden käännöksiä ja vastaanottoa Suomessa sodanjälkeisenä aikana. Tutkimuksessa tarkastellaan, millä tavoin venäläisten naisten kirjoittamat tekstit esiteltiin suomalaisille lukijoille, millaisia tekstejä käännettiin ja ketkä niitä käänsivät. Osatutkimukseen sisältyy myös suomalaisten naisten kirjoittamien tekstien käännösten ja vastaanoton tarkastelu Neuvostoliitossa samana ajanjaksona.

Kotisivu UEFissa.

Research gate-profiili

Kuva: Kati Launis