Marja Sorvari

Marja Sorvari työskentelee venäjän kielen yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella. Hän on tutkinut venäläisten naisten omaelämäkerrallista kirjallisuutta, Venäjän nykykirjallisuutta ja venäläistä migranttikirjallisuutta Suomessa. Hänen julkaisujaan ovat muun muassa väitöskirjaAbout the Self and the Time. On the Autobiographical Texts by Maria Arbatova, Elena Bonner, Emma Gershtein, Tamara Petkevich and Maija Pliseckaja (2004), toimitettu artikkelikokoelma Mapping Experience. Essays on Polish and Russian Women’s Writing (2010), sekä Venäjän kulttuurihistoriaa sukupuolen näkökulmasta käsittelevä Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa (toim. Arja Rosenholmin ja Suvi Salmenniemen kanssa, 2014). Hänen viimeisimmät julkaisunsa käsittelevät post-sekularismia, lapsuusnarratiiveja ja välitiloja venäläisten naisten kirjoittamassa proosassa.

Projektissa Sorvarin osatutkimus kohdistuu venäläisten naisten kirjoittaman kirjallisuuden käännöksiin ja vastaanottoon Suomessa sodanjälkeisenä aikana. Tutkimus tarkastelee, millä tavoin venäläisten naisten kirjoittamat tekstit esiteltiin suomalaisille lukijoille, millaisia tekstejä käännettiin ja ketkä niitä käänsivät. Erityistä huomiota kiinnitetään tapoihin, joilla naisten toimijuutta tuodaan esille käännöksissä ja vastaanotossa. Osatutkimukseen sisältyy myös suomalaisten naisten kirjoittamien tekstien käännösten ja vastaanoton tarkastelu Neuvostoliitossa samana ajanjaksona.

Julkaisut UEF:ssa:

https://wiivi.uef.fi/crisyp/disp/_/fi/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction=3&id=3729152