Tintti Klapuri

Tintti Klapuri on venäläisen kirjallisuuden ma. yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa ja yleisen kirjallisuustieteen dosentti Turun yliopistossa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat AntonTšehovin tuotanto, aika ja tila kirjallisuudessa sekä kulttuurienvälinen kirjallisuus.

Tekstit liikkeessä-projektissa Klapuri keskittyy sotienvälisen ajan (1918–39) käännös- ja vastaanottohistoriaan. Hän tarkastelee yhtäältä suomalaisia ja suomenruotsalaisia kääntäjiä, kriitikoita ja kirjailijoita venäläisen kirjallisuuden välittäjinä Suomeen ja toisaalta venäläisiä naistoimijoita suomalaisen ja suomenruotsalaisen kirjallisuuden välittäjinä Venäjälle modernismin kukoistusaikana. Klapurin tutkimus jatkaa hänen aiempaa tutkimustaan venäläisen ja suomenruotsalaisen modernismin välisestä suhteesta projektissa Mötet mellan den ryska och den finlandssvenska modernismen (Svenska Kulturfonden, 2015–2017).