Viola Parente-Čapková

Viola Parente-Čapková, FT toimii dosenttina Turun yliopistossa sekä Prahan Kaarlen yliopistossa. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkijana Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa (edellinen projekti A. Kordelinin säätiön, nykyinen G. & E. Ehrnroothin säätiön rahoittama).

Hänen erikoisalansa on Suomen kirjallisuus eurooppalaisessa perspektiivissä, varsinkin 1800- ja 1900-luvun vaihteen kirjallisuus, naisten kirjoittama kirjallisuus, feministinen kirjallisuudentutkimus, toiseudet kirjallisuudessa, kirjallisuushistoria ja sen teoria sekä naiskirjailijoiden ylirajainen vastaanotto. Hän on julkaissut laajasti näistä aiheista. Hän on kirjoittanut ja toimittanut tai ollut mukana toimittamassa teoksia kuten Suomen kirjallisuuden historia Finská literatura (in Moderní skandinávské literatury 1870–2000, 2006, 2. laitos 2013, sähköinen julkaisu 2015), Decadent New Woman (Un)bound (2014) ja Nainen kulttuurissa, kulttuuri naisessa (2015). Vuosina 2013–2016 hän työskenteli HERAn rahoittamassa hankkeessa Travelling TexTs 1790–1914: Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe.

Viola Parente-Čapkován kontribuutio projektiin on kartoittaa ja tarkastella venäläisten naiskirjailijoiden vastaanottoa Suomen kirjastokokoelmissa 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Fokuksessa on vastaanoton ylirajainen aspekti. Parente-Čapková tutkii, miten tekstit liikkuivat Venäjältä Suomeen; liikkuivatko ne suoraan vai muiden maiden kautta. Tutkimus pohjautuu hänen aikaisempaan naiskirjailijoiden vastaanottoon keskittyvään tutkimukseensa. Hänen kiinnostuksensa erikoiskohteena on kirjallisen vastaanoton suhde naisten emansipaatioon, naisliikkeeseen sekä muihin kulttuurisiin ja poliittisiin liikkeisiin. Parente-Čapková tutkii myös suomalaisten 1800- ja 1900-luvun vaihteen naiskirjailijoiden vastaanottoa Venäjällä.

Kuva: Minna Numminen-Jalava