Viola Parente-Čapková

Viola Parente-Čapková, FT toimii dosenttina Turun yliopistossa sekä Prahan Kaarlen yliopistossa. Tällä hetkellä hän työskentelee lehtorina ja tutkijana Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa.

Hänen erikoisalansa on Suomen kirjallisuus eurooppalaisessa perspektiivissä, varsinkin 1800- ja 1900-luvun vaihteen kirjallisuus, naisten kirjoittama kirjallisuus, feministinen kirjallisuudentutkimus, toiseudet kirjallisuudessa, kirjallisuushistoria ja sen teoria, digitaaliset ihmistieteet sekä naiskirjailijoiden ylirajainen vastaanotto. Hän on julkaissut laajasti näistä aiheista. Hän on kirjoittanut ja toimittanut tai ollut mukana toimittamassa teoksia kuten Nordic Literature of Decadence (P. Lyytikäisen, R. Rossin ja M. Hinrikuksen kanssa, Routledge, 2020), Nainen kulttuurissa, kulttuuri naisessa (H. Grönstrandin, R. Hapuliin & K. Launiksen kanssa, 2015) Suomen kirjallisuuden historia (Finská literatura teoksessa Moderní skandinávské literatury 1870–2000, toim. M. Humpál 2006, 2. laitos 2013, sähköinen julkaisu 2015), Decadent New Woman (Un)bound (2014). Parente-Čapková on DARIAH-EU:n Women Writers in History -työryhmän johtokunnan jäsen.

Viola Parente-Čapkován kontribuutio projektiin on kartoittaa ja tarkastella venäläisten naiskirjailijoiden vastaanottoa Suomen kirjastokokoelmissa 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Fokuksessa on vastaanoton ylirajainen aspekti. Parente-Čapková tutkii, miten tekstit liikkuivat Venäjältä Suomeen; liikkuivatko ne suoraan vai muiden maiden kautta. Tutkimus pohjautuu hänen aikaisempaan naiskirjailijoiden vastaanottoon keskittyvään tutkimukseensa. Hänen kiinnostuksensa erikoiskohteena on kirjallisen vastaanoton suhde naisten emansipaatioon, naisliikkeeseen sekä muihin kulttuurisiin ja poliittisiin liikkeisiin.

email: viocap@utu.fi

Kuva: Minna Numminen-Jalava