Tekstit liikkeessä

NAISKIRJAILIJOIDEN TUOTANNON VASTAANOTTO SUOMESSA JA VENÄJÄLLÄ 1840–2020

Suomalaisten ja venäläisten kirjallisuuden- ja kulttuurintutkijoiden yhteishanke, “Tekstit liikkeessä. Naiskirjailijoiden tuotannon vastaanotto Suomessa ja Venäjällä 1840–2020” ilmaisee tukensa Ukrainan kansalaisille ja kollegoille, jotka vastustavat Venäjän armeijan hyökkäystä. Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkijoina olemme tietoisia siitä, että kieli ja tarinat voidaan ottaa käyttöön vääristelemään historian tapahtumia, kuten tapahtuu juuri nyt Venäjän sotapropagandassa. Me tuemme myös niitä venäläisiä kollegoita, kirjailijoita, kriitikkoja ja kirjallisuudentutkijoita, jotka avoimesti osoittavat solidaarisuutensa ukrainalaisten puolesta ja vahvistavat itsenäisen Ukrainan oikeutta puolustaa kieltään ja kulttuuriaan. Tuemme kirjailijoita ja kulttuurin välittäjiä, jotka tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

***

Lyhyt artikkeli hankkeesta Hiiskuttua-lehdessä (Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkojulkaisussa)

Projektin tavoitteena on kartoittaa venäläisten naiskirjailijoiden vastaanottoa Suomessa ja vastaavasti Suomen ruotsin- ja suomenkielisten naiskirjailijoiden vastaanottoa Venäjällä. Projekti tutkii kirjallista vastaanottoa (kääntämistä ja muuta tekstien ylirajaista liikkumista) ja tuo siten tutkimuksen keskiöön erilaisia ja yhteiskunnan eri tasoilla toimivia kirjallisia ja sosiaalisia verkostoja. Projekti linkittyy vahvasti naiskirjallisuuden tutkimuksen alalla kehitteillä oleviin digitaalisiin tutkimusmenetelmiin ja digitaalisen median tutkimukseen. Projekti luo uudenlaista yhteistyötä ylirajaisen kirjallisuus- ja kulttuurihistorian tieteellisen perustutkimuksen, humanististen alojen sekä digitaalisen tutkimuksen kesken. Tutkimus on ensimmäinen suomalais-venäläistä naiskirjallisuuden historiaa laajasti tarkasteleva projekti.